top of page
  • ninahaddadin

Kaaoksen keskellä kaikki hyvin

Meillä kaikilla on tilanteesta riippumatta joka hetki mahdollisuus valita omat ajatuksemme, tunteemme ja tekomme. Se mihin keskityt, se lisääntyy. Valitse siis viisaasti.


Elämme parhaillaan keskellä kaaosta, kun maailmanlaajuinen koronavirusepidemia on vaikuttanut suuresti arkeemme. Kukaan ei tiedä pandemian lopullista laajuutta, tai millaisia vaikutuksia sillä on pitkällä aikavälillä maailmantalouteen ja omaan elämäämme. Selvää on ainoastaan se, että jokainen kansakunta ja yksilö on jollain tapaa nyt tämän tilanteen edessä voimaton.


Moni on huolissaan omasta ja läheistensä terveydestä, toimeentulosta tai tulevaisuudesta. Suomi on julistettu poikkeustilaan viimeksi talvisodan aikana vuonna 1939. Tämä kokemus on useimmille täysin uusi ja herättää siksi hämmennystä ja pelkoa. Pelkoa lisää se, että meillä ei ole mahdollisuutta yksilöinä juurikaan vaikuttaa siihen, mitä ympärillämme nyt tapahtuu. Itsemääräämisoikeutemme on uhattuna, kun liikkumistamme rajoitetetaan tai sosiaalisia kanssakäymisiä täytyy välttää tartuntojen vähentämiseksi. Nämä toimenpiteet on suunniteltu meidän turvaksemme, ja niihin on syytä suhtautua asiallisesti. Riskiryhmään kuuluvista tulee huolehtia erityisen tarkasti, jotta vältymme tarpeettomilta sairastumisilta.

Aina kun normaali päivittäinen arkemme muuttuu ratkaisevasti, ja rutiinimme rikkoutuvat, astuu elämään uudenlaisia haasteita. Miten suhtaudumme muuttuneeseen tilanteeseen, on oma valintamme. Emme voi muuttaa ulkoisia olosuhteita, voimme ainoastaan valita oman suhtautumisemme olosuhteisiin.


Pelko ja hämmennys ovat normaaleja tunteita, joita jokainen meistä hetkittäin tuntee. Pelko tuntuu kehossa erilaisina oireina. Moni kokee nyt epämääräistä ahdistusta, univaikeuksia, vatsakipuja, särkyjä ja kolotuksia. Omaa olotilaa tarkkaillaan jatkuvasti myös viruksen oireiden varalta. Tämä kaikki on omiaan lisäämään stressihormoneja kehossa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, miten psyykkinen kuormitus ja stressi heikentää kehon immuunipuolustusta ja sitä kautta vastustuskykyä. Stressaantuneena kehon normaalit puolustusmekanismit eivät enää toimi, ja sairastumme helpommin. Terveyden edistämiseksi tärkeintä on huolehtia käsienpesun lisäksi myös stressinhallinnasta. Kun mieli on tyyni ja rauhallinen, myös luottamus omiin kykyihimme selviytyä on kunnossa.



On luonnollista tuntea kaikkia tunteita. On tärkeää sallia itselleen kaikenlaiset tunteet. On saatava tuntea myös pelkoa, surua ja vihaa, kun maailma ympärillämme sellaisena kuin me sen olemme tottuneet tuntemaan, järkkyy ja menee pois raiteiltaan. Tilanne nostaa esiin myös sellaisia käsittelemättömiä tunteita ja pelkoja, joita emme ehkä ole edes tiedostaneet omaavamme. Kun normaali elämänrytmi hiljenee tai ehkä jopa osittain pysähtyy, joudumme kohtaamaan kaiken sen, mitä olemme väistelleet. Joudumme kasvokkain myös muiden ihmisten hädän ja kärsimyksen kanssa. Se on raskasta ja kuluttavaa, mutta kehityksemme kannalta myös välttämätöntä. Pysähtyminen omien tunteiden äärelle antaa mahdollisuuden syvempään yhteyteen itsemme kanssa, ja tunteistamme vastuun ottaminen ja niiden käsitteleminen johtaa tunne-elämän eheytymiseen.


Pysyäksemme terveinä ja toimintakykyisinä, on hyvä tiedostaa stressin vaikutukset ja fysiologiset seuraukset. Stressireaktio kehossa tulee purkaa ja ylikierroksilla oleva hermosto rauhoittaa, jotta voimme suhtautua elämään ja eteen tuleviin haasteisiin levollisin mielin ja luottavaisesti. Vain levollisuudesta käsin pystymme luoviin ratkaisuihin ja näemme koko kokonaisuuden kaikkine vaihtoehtoineen. Hermoston rauhoittaminen vaikuttaa välittömästi pelon tunteiden lievenemiseen.


Kaiken kaaoksen keskellä koen ihmeellistä rauhaa ja levollisuutta. Tunnen ympärilläni, miten kollektiivinen pelkoenergia tiivistyy ja saa monet lamautumaan tai panikoimaan. Mitä kaoottisemmaksi olosuhteet ympärilläni muuttuvat, sitä rauhallisemmaksi tunnen itseni. Tämä siksi, että tiedän voivani itse vaikuttaa omiin ajatuksiini ja tunteisiini. Tiedän, että minulla on sellainen sisäinen turva, johon mikään itseni ulkopuolinen asia ei voi vaikuttaa. Turvani ei riipu ulkoisista olosuhteista, se on mielentila. Valitsen joka päivä, mitä haluan ajatella ja tuntea.


Mikäli sinä koet itsesi tätä lukiessasi stressaantuneeksi ja voimattomaksi, pyydän sinua tekemään pienen harjoituksen nyt heti. Se vie aikaa vain 1-2 minuuttia, mutta voi pelastaa päiväsi ja laskea stressitasojasi merkittävästi.


Asettaudu istumaan ryhdikkäästi ja mukavasti, jalkapohjat lattiaa vasten. Sulje silmäsi.

Hengitä nenän kautta rauhallisesti syvään sisään ja ulos, keskity tuntemaan miten hengitys liikuttaa kehoasi. Anna hengityksen virrata omaan, luonnolliseen tahtiinsa. Keskity seuraavan minuutin ajan tuntemaan mahdollisimman paljon KIITOLLISUUTTA kaikesta siitä, mikä elämässäsi on juuri nyt hyvin. Tunne, miten kehosi rentoutuu ja pehmenee. Toista tämä harjoitus muutaman kerran päivässä, ja pidennä aikaa 5-10 minuuttiin. Katso mitä tapahtuu, kun harjoitat kiitollisuutta säännöllisesti.


Tiedetään, että kohottuneiden tunteiden (ilo, innostus, rakkaus, kiitollisuus, myötätunto) tunteminen muuttaa kehon kemiallista koostumusta ja saa aivomme tuottamaan lisää mielihyvää tuottavia hormoneja. Mitä useammin pyrit tietoisesti hyväksymään kaikki tunteesi, sallimaan itsellesi tunteiden tuntemisen niiden tukahduttamisen tai välttelemisen sijaan, sitä vähemmän kehoosi kertyy emotionaalista stressiä.


Uskon, että meillä on käsillämme loistava mahdollisuus luoda yhdessä uudenlaista tulevaisuutta ja uusi maailmanjärjestys. Rakentaa sellainen yhteiskunta, jossa suorituspaineet, tehokkuusajattelu ja voitontavoittelu antavat enemmän tilaa luovuudelle, rentoudelle ja yhteisöllisyydelle. Uskon, että työelämä tulee muuttumaan radikaalisti. Uskon, että tämä aikakausi on uudenlaisen tietoisuuden heräämisen alkuhämärää, ja edessämme on jotain paljon parempaa, kuin mitä taaksemme jätämme. Entiseen ei enää ole paluuta.

Meillä kaikilla on joka hetki mahdollisuus valita omat ajatuksemme, tunteemme ja tekomme. Se mihin keskityt, se lisääntyy. Valitse siis viisaasti.


146 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page